xx

XIX. Fetish Grand Prix Brno
Vyznáte se v sexuálních úchylkách??

Správné odpovědi najdete na konci testu.

1) Jak je dosahováno vrzušení u člověka postiženého úchylkou Erotografomanie?
a) popisováním žen nejrůznějšími vulgárními slovy
b) psaním dopisů s erotickým obsahem anonymním ženám
c) psaním si deníčku o nejrůznějších snů a tužeb

2) Tušér je muž, u něhož se sexuální úchylka projevuje tak:
a) že se tento muž dotýká intimních míst anonymních žen
b) že špehuje ženy z oken a tipuje si sexuální objekty
c) že na nevinný pohled ženy , reaguje jako na jasný flirt

3) Narotofilie je:
a) když je vzrušení dosahováno vulgární komunikací s partnerem
b) když je vzrušení dosahováno při návštěvě nudapláže
c) když je vzrušení dosahováno sledováním žen v převlékací kabince

4) Voyerismus se říká tehdy:
a) pokud je vzrušení dosahováni sledováním pornografických snímků v Televizi
b) pokud muž na veřejnosti odhaluje svoje nahé tělo
c) pokud je vzrušení dosahováno sledováním intimního počínání nic netušícího páru

5) Incest nazýváme pohlavní styk s:
a) manželkou vašeho nejlepšího přítele
b) blízkou osobou pokrevně příbuznou
c) blízkou osobou pokrevně nepříbuznou

6) Statuofilie se projevuje:
a) erotickým zájmem o sochy
b) erotickým zájmem o horniny
c) erotickým zájmem o státní zaměstnance

7) Symforofilie je :
a) sledováním katastrof či automobilových havárií za účelem sexuálního vzrušení
b) sledováním hororů a akčních filmů za účelem sexuálního vzrušení
c) sledováním hráčů na nejrůznější hudenbí nástroje za účelem sexuálního vzrušení

8) Pokud je vzrušením dosahováno třením se o anonymní ženy v tlačenicích, nazývá se to:
a) prudérství
b) frotérství
c) triolismus

9) Člověk s Myzofilií se zaměřuje na:
a) nejružnější kožní problémy partnera
b) nečistoty na těle partnera nebo na prostředky menstruační hygieny
c) na ženy houbařky , které se neustále ohýbají při sběru hub

10) Gerontofilie se projevuje:
a) upřednostňováním partnerů s viditelnými známkami stárnutí
b) upřednostňováním partnerů s viditelnou fyziologickou vadou
c) upřednostňováním partnerů mezi přáteli sourozenců

11) Fetišismus se projevuje:
a) erotickým zaměřením na lidský pach
b) erotickým zaměřením na bankovní konto
c) erotickým zaměřením na neživé předměny nebo části lidského těla

12) Nekrofilie je touha:
a) být v přítomnosti mrtvého těla až po sex s mrtvým tělem
b) pomilování se s modelkou s katalogu m=odního časopisu
c) pomilování se historickými osobnostni naší země

13) Efebolií trpí muž:
a) eroticky zaměřený na dospívající hochy
b) eroticky zaměřený na dospívajíví dívky
c) eroticky zaměřený na VŚ studenty

14) Koprofílie je:
a) sexuální vzrušení při pojídání koprové omáčky
b) sexuální vzrušení vyvoláno močí či výkaly a manipulací s nimi
c) sexuální vzrušení vyvoláno představami se strašidelných ppříběhů
p 15) Telefonní skatofilie je:
a) vzrušení ve veřejných telefonních budkách
b) vzrušení při anonymních telefonátech s erotickým ibsahem
c) sex po telefonu,,,, 0609 atd

16) Klyzmafilie je:
a) vaginální nebo anální stimulace přijímáním klystýru
b) dráždění močové trubice vsunováním předmětů
c) vzrušení při působení projímadel

17) Autoassassinofilie je:
a) sexuální sklon k sexu v zaměstnání
b) sexuální sklon k vražednému jednání
c) sexuální k sebevražednému jednání

18) Pyrofilie je:
a) sexuální vzrušení vyvolané ohněm
b) sexuální vzrušení vyvolané ohňostroji
c) sexuální vzrušení vyvolané vysokou teplotou

19) Člověk s Akrotomofílií se zaměřuje:
a) na parttnery upoutané na lůžku
b) na partnery se zubní protézou
c) na partnery s amputovanými končetinami či na protézy

20) Ženatofilie je:
a) posedlost ženatými muži
b) je touha mužů po romantice
c) taková úchylka prozatím nebyla objevena

1B,2A,3A,4C,5b,6A,7A,8B,9B,10A,11C,12A,13A,14B,15B,16A,17C,18A,19C,20C